Integracija podatkov

Integracija - ali zbiranje podatkov - iz različnih virov predstavlja eno izmed naših ključnih storitev, kjer lahko ponudimo poleg tehnične odličnosti rešitev tudi ogromno izkušenj iz najrazličnejših področij. Tako nam lahko v celoti prepustite avtomatizacijo zbiranja podatkov iz najrazličnejših virov (različne podatkovne baze, različne datoteke, aktivni imenik (AD) ali LDAP, spletne storitve, itd...). Podatke spravimo v enotno strukturo pri čemer pridobite popoln pregled nad avtomatiziranim delovanjem. V ta namen lahko uporabimo preizkušena orodja ali v primeru posebnih zahtev pripravimo nova, popolnoma prilagojena ter ob tem vzpostavimo dodatne kontrole ali se navežemo na obstoječe informacijske sisteme (ERP, CRM...).

Po želji lahko pripravimo prilagojene uporabniške vmesnike v različnih tehnologijah in delujoče na različnih napravah, jih povežemo z zunanjimi napravami (npr. RFID čitalci) in integriramo z obstoječo programsko opremo (SharePoint, Datalab Pantheon, Excel...).

V okviru storitev integracije podatkov poskrbimo tudi za postopke čiščenja ter rednega preverjanja celovitosti/pravilnosti podatkov. Pripravimo vam lahko tudi vmesnike s katerimi poskrbite za učinkovito upravljanje s šifranti oz. matičnimi podatki podjetja.