Dodatne rešitve za Datalab Pantheon

Izdelujemo najrazličnejše dodatke za poslovno informacijski sistem Datalab – Pantheon. Zaradi odličnega poznavanja arhitekture programskega paketa, posebej pa delovanja integracijske platforme Ares (kjer smo sodelovali pri razvoju), vam lahko ponudimo izdelavo najzahtevnejših dodelav, predelav in integracij s sistemom. Rešitve lahko pripravimo tako, da enako učinkovito delujejo z obema podatkovnima platformama ki jih Pantheon podpira – Microsoft SQL in Oracle. V okviru storitev ki jih ponujamo, je tudi programiranje v TSQL (Microsoft) in PL/SQL (Oracle) programskem jeziku.

Poleg izdelave dodanih rešitev s pomočjo orodja Ares, vam lahko ponudimo pomoč tudi pri izdelavi najzahtevnejših ali prilagojenih poročil (reportov).

Uvozi in izvozi podatkov

V primeru da imate vaš poslovno informacijski sistem povezan še s kakšnim drugim sistemom (CRM, Spletna trgovina ipd) lahko poskrbimo za učinkovito povezavo (enosmerno, dvosmerno), pri čemer tehnologija na kateri teče ta informacijski sistem ni nobena ovira. Vse rešitve povezav na druge sisteme naredimo maksimalno robustno, tako da zmanjšamo možne težave v primeru sprememb v strukturah podatkovne baze tako na eni, kot na drugi strani.

Izobraževanje

Vse zgoraj navedene storitve lahko ponudimo tudi v obliki usposabljanja vašega kadra oz. kot dodatna pomoč.