Poslovno obveščanje

Poslovno obveščanje (Business Intelligence) omogoča hiter vpogled v poslovanje vašega organizacije ali druge podatke s katerimi upravlja vaša organizacija. Da lahko iz podatkov, ki nastajajo v organizaciji, dobimo čim večje število koristnih informacij, morajo biti podatki primerno pripravljeni, usklajeni in hranjeni. To lahko storimo z vzpostavitvijo podatkovnega skladišča (Data Warehouse), kamor združimo podatke iz različnih virov kar predstavlja odlično osnovo za učinkovito poslovno obveščanje.

Eden najpomembnejših procesov v fazi izgradnje celovitega sistema za poslovno obveščanje je faza zajema, preoblikovanja in polnjenja podatkov (ETL proces). Naša poslovna prednost je predvsem v odličnem obvladovanju procesa integracije podatkov, njihove obdelave in učinkovitega modeliranja, pri čemer vedno poskrbimo za izredno robustnost sistema. Poleg uveljavljene storitve SSIS, ki je del Microsoftove BI platforme, si pomagamo tudi z odprtokodno rešitvijo Talend; v primeru najzahtevnejših obdelav (npr. kadar je v ETL procesu zahtevana dinamika, ki je s standardnimi orodji ne moremo doseči) pa rešitev tudi v celoti sprogramiramo (odvisno od potreb samega procesa).

Naše rešitve poslovnega obveščanja temeljijo na Microsoftovih orodjih, kar predvsem za končne uporabnike lahko predstavlja dodatno prednost saj se z znanimi orodji (Microsoft Excel, SharePoint) zmanjšujejo stroški izobraževanja in skrajša čas učenja. Kadar funkcionalnosti, ki jih osrednji OLAP odjemalec t.j. Microsoft Excel, ponuja niso dovolj, lahko v obliki vtičnikov nadgradimo tudi tega.

Za manjše sisteme, kjer ni potrebe po namenskem analitskem (OLAP) strežniku, vam lahko pripravimo rešitve na osnovi PowerPivot tehnologije, ki omogoča preprosto naknadno spreminjanje pripravljenih procesov.

Vse rešitve lahko izdelamo na ključ. Pri načrtovanju rešitev uporabljamo SQLBi metodologijo; po zaključku projekta pa naročniku predamo ustrezno tehnično dokumentacijo, ki je podlaga za učinkovito vzdrževanje sistemov. V okviru celostne rešitve poslovnega poročanja naročniku pripravimo tudi orodja/portal, v katerem lahko spremlja učinkovitost delovanja sistema kot celote.