Podatkovna skladišča

Podatkovno skladišče predstavlja posebej oblikovano podatkovno bazo, namenjeno preiskovanju podatkov in poslovnemu poročanju. V podatkovnem skladišču integriramo podatke iz najrazličnejših virov: transakcijskih sistemov (ERP, CRM...), različnih datotek, zunanjih virov podatkov... Ker gre za ločeno bazo, preiskovanje podatkov v podatkovnem skladiču ne obremenjuje transakcijskih sistemov in ne ogroža njihove stabilnosti.

V okviru naših storitev vam nudimo storitve povezane s celovito izgradnjo podatkovnega skladišča: identifikacija (in po potrebi dokumentacija) vhodnih podatkovnih virov, načrtovanje/modeliranje ter kreiranje podatkovnega skladišča in zajem podatkov (ETL).

Pri načrtovanju rešitev smiselno uporabljamo preizkušeno tehnologijo SQLBi, ki je posebej prilagojena izgradnji podatkovnih skladišč na Microsoft SQL platformi.